Privacy statement

Heeft u vragen, benader dan onze klantenservice.

 

Artikelen

 1. Greetinq respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat diens persoonlijke informatie zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Greetinq realiseert zich dat zij verantwoordelijkheid heeft met betrekking op essentiele gegevens en gaat daarom zorgvuldig om met alle haar beschikking gestelde gegevens.
 2. Greetinq is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Klant zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat diens privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft. Greetinq gaat zeer zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en handelt daarbij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van de bescherming van de privacy van de Klant van belang is.
 3. De door Greetinq verzamelde persoonsgegevens zullen door Greetinq slechts worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij gerechtigd is. Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:
  1. het beoordelen van de aanvraag voor een aansluiting op de voicemaildienst van Greetinq;
  2. het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst die het gevolg is van een aansluiting;
  3. het analyseren van het gebruik van de voicemaildienst (anoniem) ten behoeve van verbetering van de diensten van Greetinq;
  4. het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen klanten met aanbiedingen van producten en diensten;
  5. het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van Greetinq;
  6. het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 4. De persoonsgegevens worden door Greetinq in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.
 5. Greetinq maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.
 6. Het privacy beleid kan door Greetinq worden gewijzigd. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden door Greetinq.
 7. Mocht u (commerciële) uitingen ontvangen en daar geen prijs op stellen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice en uw gegevens zullen worden verwijderd uit onze database.